www.sztuki-walk.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

tel. 0 501 383 063,  502 365 513; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Aby otrzymać fakturę - umieść NIP w przelewie! 92 1160 2202 0000 0005 0263 1614 - Dorota Wysocka 05-270 Marki, ul Grunwaldzka 31 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin Zawodów Kata

REGULAMIN OGÓLNY – KATA


Stan prawny: maj 2008REGULAMIN OGÓLNY - Spis treści


I. Sędziowanie form kata/kata z bronią

1. Skład sędziowski:

2. Wyposażenie stołu sędziowskiego

3. Opis maty do konkurencji kata

4. Uczestnicy

5. Sposób rozgrywania zawodów

6. Ubiór zawodników

7. Broń

8. Sprawdzenie broni

9. Prezentacja kata/kata z bronią

10. Kata drużynowe (synchroniczne)

11. Ocena

12. Kryteria oceny

13. Przyznawane punkty

14. Dyskwalifikacja

15. Protest

16. Uwagi
I.            Sędziowanie form kata/kata z bronią


1.         Skład sędziowski:

Komisja sędziowska składa się przynajmniej z:

jeden sędzia główny zawodów,

sędzia planszowy (kierownik maty). Ilość sędziów planszowych adekwatna do ilości mat,

2 lub 4 sędziów bocznych na każdą matę,

przynajmniej jeden sekretarz maty.

2.         Wyposażenie stołu sędziowskiego:

regulamin zawodów,

regulamin ogólny,

druki (formularze) dla trenerów do ewentualnego złożenia protestu,

tablica punktowa,

arkusz wyników,

przybory do pisania i inne materiały biurowe (zakreślacz, zszywacz itp.),

3.         Opis maty do konkurencji kata:

rozmiar 8x8metrów (mata może być zmniejszona proporcjonalnie do minimalnego rozmiaru 6x6 metrów). Do prezentacji kata synchronicznego mata może zostać powiększona; bezpieczna odległość poza matą min. 1 metr

zaznaczone miejsce wejścia na matę

-          jeżeli prezentowany styl przez zawodnika wymaga większej ilości miejsca powinno, to zostać zgłoszone na karcie zgłoszeniowej, a podczas przedstawiania się zawodnika -sędziom powinien o tym powiedzieć.

4.         Uczestnicy:

Podział zawodników na grupy wg płci i wieku. W celu stworzenia zdrowej rywalizacji organizator może podzielić zawodników pod względem stopnia zaawansowania na podstawie posiadanych stopni (pasów - do zielonego pasa, 5 kyu gr. początkująca; powyżej gr. zaawansowana). W katach synchronicznych dopuszcza się zespoły mieszane. Drużyna kata synchronicznego składa się z 3 członków.

a)        kategorie wiekowe (kata indywidualne)

dzieci do lat 8 włącznie (młodzik młodszy),

dzieci do lat 10 włącznie (młodzik),

juniorzy do lat 15 włącznie,

seniorzy od 16 lat włącznie,

w szczególnych przypadkach organizator może dokonać innego podziału kategorii wiekowych, jednak w takim przypadku musi to zostać zaznaczone w regulaminie zawodów.

b)        grupy wiekowe jak w kata indywidualnych. Jeden członek drużyny może należeć do innej (wyższej lub niższej) kategorii wiekowej. Drużyna zostaje sklasyfikowana w tej kategorii wiekowej do której należy większość zawodników.

5.         Sposób rozgrywania zawodów

Zarówno konkurencje indywidualne, jak i drużynowe rozgrywa się wg poniższych zasad. Po wywołaniu zawodników do poszczególnych konkurencji odbywa się losowanie numerów startowych (losowanie może się odbyć z wykorzystaniem programu komputerowego, lub tradycyjnie). Zawodnik, który wylosuje pierwszy numer startowy prezentuje swoje kata po raz drugi po występie ostatniego na liście startowej zawodnika, po czym jest oceniany po raz drugi a wiążącą jest jego wyższa nota. Druga prezentacja kata nie jest konieczna, jeżeli nota z pierwszej uprawnia go do startu w kolejnym etapie (półfinał lub finał) zawodów.


Konkurencje kata rozgrywane są w 3 etapach:

Eliminacje, w których biorą udział wszyscy zgłoszeni zawodnicy w danej konkurencji, jeżeli do zawodów zostało zgłoszonych powyżej 12 zawodników. Jeżeli zgłoszonych w danej konkurencji jest do 12 zawodników eliminacje stają się automatycznie półfinałem.

Półfinał: do półfinału wchodzi pierwszych 8 zawodników wyłonionych z eliminacji. Listę startową do rozegrania półfinału układa się wg uzyskanych w eliminacjach wyników (zawodnik z najniższą notą otrzymuje numer startowy 1). Jeżeli półfinał odbywa się bezpośrednio po eliminacjach, a skład sędziowski nie uległ zmianie - pierwszy zawodnik nie powtarza kata po raz kolejny na zakończenie listy startowej.

Finał: do finału wchodzi pierwszych 4 zawodników z najlepszymi wynikami z półfinału. Sposób przeprowadzenia finału analogicznie jak w półfinale. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyskał najwyższą notę. W celu obliczenia noty sumuje się 3 oceny sędziów. W sędziowaniu udział bierze 3, lub 5 sędziów. W przypadku pięcioosobowego składu sędziowskiego dwie skrajne noty (najwyższą najmniejszą) odrzuca się. W przypadku uzyskania przez dwóch lub większą ilość zawodników identycznej noty następuje dogrywka. Dogrywkę przeprowadza się jedynie w celu wyłonienia miejsc premiowanych wejściem do kolejnego etapu oraz w finale. Jeżeli dogrywka ma miejsce pomiędzy dwoma zawodnikami, pokazują oni swoje kata jeden po drugim, a zwycięzcę wyłania się poprzez wskazanie sędziowskie. Jeżeli w dogrywce udział bierze więcej zawodników rozgrywa się ją wg zasad ogólnych. Porozumiewanie się sędziów w kwestii oceny zawodnika jest zabronione. Wymiana sędziego w czasie oceniania jednej rundy zawodów bez uzasadnionej logicznej przyczyny jest zabronione.

6.         Ubiór zawodników:

Ubiór zawodników powinien być adekwatny do prezentowanego stylu. Musi być czysty i nienaganny. Zabrania się podwijania rękawów i nogawek, stopy i dłonie powinny być odsłonięte. Noszenie biżuterii powoduje dyskwalifikację zawodnika. Podkoszulki pod kimonem dozwolone są jedynie dla kobiet. Spinki i opaski do włosów wolno zakładać, ale jedynie w celu upięcia długich fryzur.

7.         Broń:

Do prezentacji kata z bronią dozwolona jest jedynie broń tradycyjna. Broń biała oraz broń z elementami obracającymi się (kręcącymi) nie może być naostrzona. Zabrania się prezentacji kata z bronią, której używanie w Polsce jest nielegalne.

8.         Sprawdzenie broni:

Zawsze przed prezentacją kata z bronią należy dokonać sprawdzenia broni. Kontrolę broni przeprowadzają sędziowie. Prezentacja broni odbywa się w następujący sposób: zawodnicy klęczą przed matą a broń leży przed nimi. W momencie podejścia sędziego (sędziów) zawodnik podnosi swoją broń i podaje ją do sprawdzenia sędziom. Zawodnik zapytany przez sędziego powinien umieć nazwać i opisać swoją broń., w przeciwnym razie mogą mu zostać odjęte punkty po prezentacji kata. W takim wypadku zawodnik otrzymuje od sędziów pełną notę, a punkty odejmuje się od sumy uzyskanych punktów. Zawodnicy i sędziowie powinni obchodzić się z bronią zgodnie z tradycją.

9.         Prezentacja kata/kata z bronią:

kata indywidualne: Ocenianie zawodnika rozpoczyna się w momencie jego wejścia na matę. Jeżeli zawodnik nie stawi się na macie w minutę po trzecim wezwaniu zostaje zdyskwalifikowany. Na linii wejścia zawodnik może poprawić ubiór, po czym pozdrawia sędziów i wchodzi na matę. Podchodzi bezpośrednio do stolika sędziowskiego, ponownie kłania się sędziom i przedstawia się podając imię i nazwisko. Może podać nazwisko swojego mistrza oraz nazwę klubu (kraju) który reprezentuje. Po przedstawieniu się podchodzi do miejsca rozpoczęcia kata (jest ono dowolne). Kata musi rozpocząć w takim miejscu, aby podczas jego prezentacji nie wyszedł poza matę (może stanąć krawędzią stopy na linii wyznaczającej koniec maty). Wyjście całą stopą poza matę skutkuje odjęciem punktów od całej noty (po jej ogłoszeniu), przy czym taki fakt musi być odnotowany w arkuszu ocen. O ilości odebranych punktów decydują sędziowie na krótkiej konsultacji przed rozpoczęciem rozgrywek. Po uzyskaniu oceny od sędziów zawodnik raz jeszcze pozdrawia ich i schodzi z maty. Zawsze poruszając się po macie (w czasie wejścia i zejścia) zawodnik jest odwrócony twarzą do sędziów, dlatego z maty powinien schodzić tyłem.

Niezastosowanie się do tego wymogu skutkuje odjęciem punktów tak samo jak w przypadku wyjścia poza matę w czasie prezentacji kata. Jeżeli prezentowana forma wymaga więcej miejsca niż zajmuje powierzchnia maty powinno to zostać odnotowane w arkuszu zgłoszeniowym zawodnika, a podczas przedstawiania się zawodnik powinien o tym powiedzieć sędziom. Natomiast jeżeli zawodnik zgłosi, że wyjdzie poza matę, a nie wyjdzie zostaną mu odjęte punkty w analogiczny sposób jak opisano wyżej (nieuzasadniona asekuracja zawodnika).

10.       Kata drużynowe (synchroniczne):

Kata drużynowe rozgrywane są po indywidualnych. Kapitan przedstawia drużynę. Pozostałe zasady analogicznie jak w konkurencjach kata. Jeżeli prezentowana forma wymaga większej ilości miejsca powinno to zostać zgłoszone na karcie zgłoszeniowej, a podczas przedstawiania się zawodnika sędziom kapitan drużyny powinien o tym powiedzieć.

11.       Ocena:

Ocena zawodnika dokonywana jest przy pomocy punktów z uwzględnieniem kryteriów oceny opisanych poniżej. Etykieta jest bardzo ważnym kryterium, ponieważ wyraża wewnętrzny i zewnętrzny stosunek zawodnika do sztuk walki. Kata powinny w sposób wyraźny pokazać charakter walki.

12.       Kryteria oceny:

etykieta: oceniana jest dyscyplina, wygląd, ubiór, skupienie, intonacja;

ekspresja: indywidualność, wiarygodność, mimika, okrzyk, charyzma, determinacja;

technika: precyzja, pewność postawy, stopień trudności, oddech, pole widzenia (wzrok), obrona i atak muszą być wyraźnie pokazane;

poruszanie się: precyzja w koordynacji ruchów, czytelne i czyste zastosowanie prezentowanych technik;

dynamika: wyraźnie zróżnicowana szybkość prezentacji kata, przejście z elementów obrony do ataku oraz zwrot kierunku powinny być wyraźnie zaznaczone;

płynność: rytmika, balans, harmonia ruchów;

siła: statyczne i dynamiczne napięcie mięśni;

synchroniczność: jednoczesne i spójne poruszanie się drużyny;

posługiwanie się bronią: swoboda w posługiwaniu się bronią, uderzenia, bloki, wykonywane techniki, płynność ruchu, precyzja wykonania, dynamika uderzeń i bloków;

choreografia: aktorstwo, akrobatyka, zręczność13. Przyznawane punkty:

Propozycja pierwsza:

Eliminacje: noty co 0,5 punktu, począwszy od 5,0 do 7,0

Półfinał: noty co 0,5 punktu, począwszy od 6,0 do 8,0

Finał: noty co 0,5 punktu, począwszy od 7,0 do 9,0

Propozycja druga:

Noty od 1 do 5 punktów.

14. Dyskwalifikacja

W niżej wymienionych przypadkach następuje dyskwalifikacja zawodników. Ze względu na fakt, że przyjmuje się, iż wszyscy zawodnicy wiele pracy włożyli w przygotowanie się do zawodów, a zbyt pochopne podjęcie decyzji o dyskwalifikacji zawodnika może być w niektórych przypadkach krzywdzące, powinna ona nastąpić w sytuacjach w których nie budzi żadnych wątpliwości moralnych u sędziów. Nie dotyczy to zawodów od rangi ogólnokrajowej w zwyż, gdzie wszystkie opisane wyżej przepisy muszą być bezwzględnie przestrzegane. Jednak w przypadku naruszenia zasad regulaminu należy ze względów wychowawczych zwrócić uwagę zawodnikowi na niewłaściwe postępowanie, lub zachowanie a nota za prezentację kata powinna być obniżona na zasadach opisanych w pkt. 9.

Dyskwalifikacja następuje poprzez:

zagubienie się (przerwanie) formy

niewłaściwy ubiór, noszenie biżuterii

noszenie podkoszulków pod kimonem (dotyczy mężczyzn)

brak dyscypliny

nie przystąpienie do kata w minutę po trzecim wezwaniu

stan wskazujący na spożycie alkoholu, lub innego środka odurzającego

rozpoczęcie kata z bronią z użyciem broni innej niż pokazana wcześniej na prezentacji (nie dotyczy sytuacji zgłoszenia tego faktu sędziom i uzyskania na to ich zgody)

upuszczenie (nieświadome) broni podczas kata

15.       Protest

Trener może złożyć protest do sędziego głównego za pośrednictwem sędziego planszowego. Protest może być rozpatrywany tylko, gdy dotyczy naruszenia regulaminu przez sędziego lub organizatora zawodów. Protest musi być zgłoszony natychmiast. Sędzia główny podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania, a jego decyzja jest ostateczna. Oficjalny protest składa się na specjalnym formularzu, dostępnym na stoliku sędziowskim. W momencie złożenia protestu należy wpłacić kaucję w wysokości 100 PLN. Jeżeli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie kaucja zostaje natychmiast zwrócona w przeciwnym razie przepada na rzecz Organizatora.

16.       Uwagi

Istnieje możliwość podziału na formy twarde i miękkie, oraz wykonania form przy muzyce. Dodatkowo przy kata synchronicznym można wprowadzić kata synchroniczne z bronią. Decyzję o ilości konkurencji rozgrywanych podejmuje organizator zawodów.